Talent acquisition: zo zorg je als bedrijf dat je kandidaten aantrekt die niet na een jaar weer weg zijn!

Talent acquisition hoe pak je dit aan? Het aantrekken en behouden van het juiste talent is een van de grootste uitdagingen voor organisaties. Maar waarom is het eigenlijk zo lastig om als werkgever de juiste mensen aan je te binden? En wat houdt talent precies in? In dit blog leggen we uit hoe je talent werft en hoe je zorgt dat het voor langere tijd bij je organisatie blijft.

Wat is talent acquisition?

Talent is de overkoepelende naam voor competenties, ervaring en bepaalde karaktereigenschappen. De term heeft ook op de werkvloer de laatste jaren een enorme vlucht genomen. In het bedrijfsleven wordt talent vooral gebruikt om aangeboren vaardigheden te beschrijven, maar gaat het er ook om hoe goed medewerkers presteren. Talent is deels aangeboren en je kunt er competenties verder mee ontwikkelen. Talent is overigens geen synoniem voor high potential. Iedereen heeft talenten maar deze moeten wel worden ingezet in de juiste (werk)omgeving. Het herkennen van talent en het aantrekken van talent blijkt een van de lastigste opgaven te zijn voor de meeste bedrijven.

The “War for Talent” op de arbeidsmarkt

Bedrijven zijn op zoek naar talent. Dit zijn mensen die een hoge impact hebben op het functioneren van de organisatie. Omdat talent schaars is en de macht bij de  werknemers ligt, zijn werkgevers verwikkeld in een  strijd om talent, ook wel “The War for Talent” genoemd.

3 grootste oorzaken voor de strijd om talent

 1. Nederland vergrijst. Baby boomers bereiken rond 2021 hun pensioenleeftijd. Er wordt een krimp verwacht op de arbeidsmarkt van zo’n 25%;
 2. Het aantal millennials (Generatie Y) op de arbeidsmarkt neemt toe. Zij hebben hele andere behoeften, die bij traditionele recruitment vaak niet naar voren komen. Deze nieuwe generatie is op zoek naar autonomie, maar nog belangrijker: een stuk zingeving. Dit heeft grotendeels te maken met bedrijfscultuur. Bedrijfscultuur wordt de laatste jaren dan ook steeds vaker genoemd bij het maken van een keuze voor een werkgever;
 3. De opkomst van start-ups en middelgrote bedrijven. Vaak kunnen mensen in een kleinere organisatie meer impact maken dan bij een grotere organisatie. Ook de beloning is vaak net zo goed (of zelfs beter) dan bij corporates.

Waarom traditioneel recruitment geen talent aantrekt

Een normaal recruitment proces werkt als volgt: er komt een vacature vrij en in overleg met HR wordt er een vacature geplaatst op vacaturesites, zoals Indeed. Soms worden er recruitmentbureaus ingeschakeld als een vacature lastiger te vervullen is of als er geen in-house recruitment is. Op basis van CV’s wordt er een eerste selectieronde gehouden en worden er eerste gesprekken gepland. Na de eerste ronde krijgen kandidaten meestal een tweede en derde gesprek, waarna één kandidaat aangenomen wordt. Na de onboarding fase gaat een nieuwe medewerker aan de slag. Maar wat blijkt? Ondanks uitvoerige gesprekken vertrekt 50% van de kandidaten binnen een jaar! Het zal je niet verbazen dat de impact voor bedrijven enorm is. Naast alle kosten en tijd is het natuurlijk ook niet prettig voor mensen om een collega na een jaar al te zien vertrekken.

Traditionele recruitment richt zich vooral op opleiding en ervaring van kandidaten (de hard skills) met behulp van een screening op papier en interviews. In maar weinig gevallen krijgen kandidaten te maken met psychologische en persoonlijkheidstesten om hun competenties verder  in kaart te brengen(de soft skills). En dat is zonde, want daar zit juist het talent wat je nodig hebt voor de toekomst van je bedrijf. Dit is waar talent acquisition om de hoek komt kijken.

TIP: Wil je berekenen wat de kosten zijn van een verkeerde match?? Vul onze Calculator in.

Talent Acquisition: van reactief naar proactief talent werven en behouden

Wat is talent acquisition precies? Talent acquisition is een strategie voor het werven en behouden van talent. Organisaties zijn tegenwoordig continu in staat van verandering door snelle opeenvolgende digitale ontwikkelingen. Robotica, automatisering, machine learning en kunstmatige intelligentie zullen de komende jaren grote impact hebben op organisaties. Wanneer je focust op het potentieel van kandidaten en medewerkers, kies je dus voor talent dat kan meegroeien en innoveren met de organisatie. Talent acquisition is eigenlijk de nieuwe manier van werving en selectie.

Traditionele recruitment vs talent acquisition

Tussen traditioneel recruitment en talent acquisition zitten een aantal grote verschillen:

Traditioneel recruitment versus talent acquisition

Van traditionele recruitment naar talent acquisition in 5 stappen

 1. Zorg dat je kijkt naar het overkoepelende talent dat iemand heeft, niet alleen werkervaring of opleiding;
 2. De juiste bedrijfscultuur kweken, zodat talent zich kan ontwikkelen en zich thuis voelt bij je organisatie;
 3. Wordt een talentmagneet door aan een sterk werkgeversmerk te bouwen. Zorg dat talent zich van nature aangetrokken voelt tot jouw organisatie.
 4. Innovatieve recruitment tools gebruiken om het wervings- en onboardingsproces te innoveren, maar ook om het wervingsproces te borgen;
 5. Zorg dat je een talent pool opbouwt. Ook als je geen of weinig actieve vacatures open hebt staan, is het in contact komen en blijven met talent zeer belangrijk.

1. Talent is meer dan een CV en ervaring

Een CV laat vooral zien wat iemand in het verleden heeft gedaan, maar geeft geen inzicht in waar iemand echt enthousiast van wordt. En dat is zonde, want daar ligt vaak het talent van de persoon. Ook heeft iemand vaak veel meer competenties en vaardigheden dan je uit een CV kunt opmaken. Wanneer je de focus legt op competenties, vaardigheden en het potentieel van de kandidaat, zorg je dat je talent aantrekt dat past bij de organisatie voor de lange termijn. 

21ste-eeuwse vaardigheden: het potentieel voor de toekomst

Het Institute for the Future heeft onderzoek gedaan naar hoe de toekomstige arbeidsmarkt eruit zal gaan zien. Hier zijn de volgende 21st century skills uit naar voren gekomen:

 1. Kritisch denken
 2. Creatief denken
 3. Probleemoplossend vermogen
 4. Computational thinking
 5. Informatievaardigheden
 6. ICT-basisvaardigheden
 7. Communicatievaardigheden
 8. Samenwerken
 9. Sociale en culturele vaardigheden
 10. Zelfregulering

Door alle ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen, is het belangrijk om te kijken naar toekomstbestendig talent. Waar gaat de organisatie naartoe? En welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Dit zijn vragen die je moet beantwoorden. Wanneer je talent aantrekt met de vaardigheden die passen bij de visie van het bedrijf, werf je voor de lange termijn. 

2. Talent aantrekken en behouden met je bedrijfscultuur

Ook bedrijfscultuur speelt een grote rol bij het aantrekken en behouden van talent. Bedrijfscultuur is leidend bij het kiezen van een nieuwe werkgever. Uit diverse onderzoeken blijkt dat naast arbeidsvoorwaarden, bedrijfscultuur dé meest belangrijke factor is in de match tussen kandidaat en organisatie. Het is belangrijk om als bedrijf je bedrijfscultuur actief naar buiten te communiceren. Zo zullen kandidaten die dezelfde waarden nastreven zich sterk aangetrokken voelen tot jou als werkgever.

Wat is bedrijfscultuur?

Een bedrijfscultuur is een set van gewoontes, gedragingen, regels, taal en vooral waarden. Kortom: alle gemeenschappelijke delers binnen een groep mensen. 

Cultuur Scan

Bij The Talent Inn maken zowel kandidaten als bedrijven gebruik van onze Cultuur Scan. Kandidaten delen hier hun voorkeuren op het gebied van werkcultuur. Bedrijven gebruiken de Cultuur Scan  als bedrijfscultuur test om de cultuur in kaart te brengen. Met behulp van deze inzichten worden de juiste talenten gematcht met passende vacatures.

Cultuur Scan voorbeeld rapport
Voorbeeld Cultuur Scan rapport

3: Zet je bedrijfscultuur op de kaart met een sterk werkgeversmerk

Een sterk werkgeversmerk wordt ook wel employer branding genoemd. Hiermee zet je je bedrijfscultuur op de kaart. Je bedrijfscultuur is de belangrijkste basis voor het aantrekken en behouden van het juiste talent voor de lange termijn. Nu je weet wat het talent van de toekomst belangrijk vindt in een bedrijf, kun je hierop inspelen met je werkgeversmerk en organisatiecultuur.

De waarde van een employer branding

Uit onderzoek blijkt dat 95% van de sollicitanten veel waarde hecht aan het imago van het bedrijf waar ze solliciteren. Extra belangrijk dus om hier aandacht aan te besteden. Een employer brand is de perceptie van talent op jouw organisatie. Dit heeft enerzijds te maken met hoe je in de markt gepercipieerd wordt: een groot bedrijf met een goede reputatie zal vaak ook als aantrekkelijke werkgever beschouwd worden. Ook je werken-bij website en andere arbeidsmarktcommunicatie is een belangrijk middel om een sterk werkgeversmerk te worden. Maar anderzijds speelt ook de perceptie van de medewerkers op het bedrijf een grote rol. Iemand die bij jouw bedrijf werkt en een positief verhaal vertelt op een verjaardag heeft positieve impact op het employer brand.

Het grote voordeel van een sterke employer branding

Het grote voordeel van employer branding is dat het veel meer uitgaat van een pull werking. Dit betekent dat sollicitanten niet zozeer alleen naar de openstaande functie kijken, maar specifiek naar een bedrijf kijken waar ze willen werken. Dit leidt er dus toe dat je continu talent aantrekt. Dit geldt zowel voor actief zoekenden als latent werkzoekenden.

Een ander voordeel is dat een sterk werkgeversmerk niet alleen een aantrekkingskracht heeft op nieuwe mensen, maar dat ook huidige medewerkers sneller een positief beeld hebben van de organisatie.

Wat is een employer brand proposition?

Een employer brand proposition is eigenlijk de basis voor een sterk werkgeversmerk. Dit houdt in: wat heb je (toekomstige) werknemers te bieden? Hierbij speelt salaris niet de enige rol. Ook cultuur en zingeving zijn heel belangrijk. Dit kan in de vorm zijn van secundaire arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheid om te ontwikkelen en een fijne werkplek. Maar het gaat voornamelijk om de persoonlijkheid en waarden van het bedrijf. Hoe positioneert het bedrijf zich en welke richting gaat het op? Uiteraard is het zeer belangrijk dat de narratief die je als bedrijf vertelt ook klopt met de werkelijkheid.

4: Talent aantrekken met behulp van innovatieve pre-employment screening tools

De volgende stap is, het vinden van talent. Naast een sterk employer brand is het inzetten van innovatieve pre-employment screening tools een goede manier om talent aan te trekken. Deze innovatieve tools geven kandidaten een heel andere, meer enerverende, recruitment beleving. Ook wordt er veel slimmer gebruik gemaakt van data. Een Talent Scan, zoals we bij The Talent Inn gebruiken, is een goed voorbeeld van een tool die kan worden ingezet bij het vinden en matchen van talent met bedrijven. De Talent Scan is een wetenschappelijk onderbouwde tool voor het meten van cognitieve vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken. Dit geeft jou de mogelijkheid om al vroeg in het proces een duidelijk beeld te krijgen van een kandidaat. De keuze voor de kandidaat hangt hierdoor niet langer af van het onderbuikgevoel, maar is wetenschappelijk onderbouwd.

Voorbeeld Talent Scan rapport

5. Bouw een talent pool op

Als je een sterk employer brand hebt, zal talent zich sneller melden. Alle talenten waarvoor op dat moment geen passende vacature is, bundel je in een zogenaamde talent pool. Een  talent pool is een database met talent dat zich aan jouw organisatie wil binden. Het is belangrijk dit talent te koesteren. Zorgt dat je ook actief naar deze doelgroep blijft communiceren. Dit heeft als voordeel dat als er een vacature vrij komt, je binnen no-time de juiste kandidaat vindt: ze passen namelijk 100% bij je bedrijf!

The Talent Inn: jouw talent acquisition partner

Ben je op zoek naar een professionele talent acquisition partner? Of wil je direct aan de slag met talent acquisition? The Talent Inn helpt je graag. Wij hebben jarenlange ervaring in zowel traditionele recruitment als talent acquisition. 

The Talent Inn helpt jou om een betere selectie te maken. Met behulp van innovatieve tools, verrijken wij job fit met een fit op persoonlijkheid & cultuur. Wij helpen jou ook om de schaarse kandidaten te vinden. Wij hebben een grote talent pool van kandidaten in de disciplines (IT) Audit, (IT) Risk, Finance & Control, Compliance en Data. Je hoeft dus niet meer eindeloos te zoeken naar schaars talent, wij hebben ze al voor jou gevonden.

 Neem vrijblijvend contact met ons op.

Talent acquisition: zo zorg je als bedrijf dat je kandidaten aantrekt die niet na een jaar weer weg zijn!